Enea

Created with GIMP

Enea Ciepło informacje o spółce 

Enea Ciepło sp. z o.o. wchodzi w skład Grupy Enea – wicelidera polskiego rynku elektroenergetycznego w zakresie produkcji energii elektrycznej. Jest centrum kompetencyjnym w dziedzinie ciepłownictwa i w Grupie Enea zajmuje się projektami związanymi z segmentem ciepła. Enea Ciepło sp. z o.o. zabezpiecza aż 75% zapotrzebowania na ciepło mieszkańców Białegostoku. Pozostałe 25% pokrywanych jest z innych źródeł energii cieplnej np. z gazu czy z prądu. Spółka ogrzewa blisko 230 000 mieszkańców stolicy województwa podlaskiego. Białostocka spółka ciepłownicza z Grupy Enea jako jedna z niewielu w Polsce posiada efektywny energetycznie system ciepłowniczy, w którym powyżej 90% stanowi ciepło z wysokosprawnej kogeneracji i OZE, przy czym udział ciepła z OZE stanowi około 50 %. W ramach Enei Ciepło sp. z o.o. działa również Enea Ciepło sp. z o. o. Oddział Elektrociepłownia Białystok.

Do głównych zadań Enei Ciepło sp. z o.o. należą: wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej, obrót, przesył, dystrybucja, sprzedaż ciepła odbiorcom końcowym w nośniku wody i pary, obrót oraz sprzedaż hurtowa energii elektrycznej, a także utrzymanie sieci i węzłów cieplnych, jak również innych urządzeń ciepłowniczych, niezbędnych do produkcji i dystrybucji energii cieplnej.

Inwestycje realizowane rokrocznie przez Eneę Ciepło sp. z o.o. polegają głównie na modernizacji sieci i węzłów ciepłowniczych. Przekładają się one na poprawę jakości usługi dostawy ciepła dla naszych odbiorców. Systematyczna modernizacja infrastruktury Enei Ciepło sp. z o.o. w znacznej mierze wpływa na ograniczenie liczby awarii i przerw w dostawie ciepła. To dzięki tym inwestycjom rośnie efektywność energetyczna usługi dostawy ciepła, spadają straty ciepła na przesyle oraz zużycie energii elektrycznej przez infrastrukturę ciepłowniczą. W naszych działaniach pamiętamy o aspekcie ekologicznym, ponieważ to wszystko przekłada się również na ograniczenie emisji.

Enea Ciepło sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem multipaliwowym. Oznacza to, że białostocka spółka z Grupy Enea wytwarza ciepło w oparciu o węgiel, biomasę i gaz. Spółka swoimi działaniami wpisuje się w politykę energetyczną kraju, realizując założenia tzw. miksu energetycznego, który zakłada procentowe zmniejszenie się udziału węgla kamiennego i brunatnego.

Enea Ciepło sp. z o.o. posiada znak jakości „NO SMOG” uzyskany w procesie certyfikacji w ramach Programu Promocji Ciepła Systemowego, zainicjowanego przez Izbę Gospodarczą Ciepłownictwo Polskie. Oznacza to, że nasze instalacje produkują ciepło w sposób o wiele bardziej ekologiczny i przyjazny dla środowiska, niż przydomowe kotłownie węglowe, a wykorzystanie ciepła systemowego jest jednym ze sposobów na walkę ze smogiem.